• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Chỉ yêu mình em Tập 55
  01:00 Chuyện khó đỡ Tập 93
  02:00 Sao thế giới Tập 149
  02:30 Tình sâu hơn hận Tập 64
  03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 8
  04:00 Sao và sự kiện Tập 308
  04:30 Sao thế giới Tập 149
  05:00 Mật danh K2 Tập 23
  06:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 8
  06:30 Sao và sự kiện Tập 308
  07:00 Ánh sao tỏa sáng Tập 41
  08:00 Ánh sao tỏa sáng Tập 42
  08:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  09:00 Chuyện khó đỡ Tập 93 p1
  09:25 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  09:30 Chuyện khó đỡ Tập 93 p2
  10:00 Bên nhau mãi thôi Tập 27
  10:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  11:00 Mối thù không phai Tập 55
  12:00 Mật danh K2 Tập 24
  12:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  13:00 Dối tình Tập 26
  14:00 Tình sâu hơn hận Tập 65
  14:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:00 Bên nhau mãi thôi Tập 27
  15:40 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:45 Sao và sự kiện Tập 308
  16:10 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  16:15 Chỉ yêu mình em Tập 56
  17:00 Ánh sao tỏa sáng Tập 43
  18:00 Ánh sao tỏa sáng Tập 44
  19:00 Bên nhau mãi thôi Tập 28
  20:00 Bàn tay tội ác Tập 68
  21:00 Gạo nếp gạo tẻ Tập 9
  22:00 Dối tình Tập 27
  23:00 Ca sĩ bí ẩn Tập 3