• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Người tình của tôi Tập 51
  01:00 Sao Hỏa vs Sao Kim Tập 12
  02:00 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 6
  02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 17
  03:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 1
  04:00 Sao thế giới Tập 200
  04:30 Sao và sự kiện Tập 358
  05:00 Vượt qua án tử Tập 6
  06:00 Amur kỳ bí Tập 10
  06:30 Sao thế giới Tập 200
  07:00 Cám dỗ nghiệt ngã Tập 31
  08:00 Cám dỗ nghiệt ngã Tập 32
  08:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  09:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 8
  10:00 Con sẽ báo thù Tập 11
  10:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  11:00 Kẻ phụ tình Tập 34
  12:00 Vượt qua án tử Tập 7
  12:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  13:00 Đuổi bắt tình yêu Tập 27
  14:00 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 18
  14:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:00 Con sẽ báo thù Tập 11
  15:40 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:45 Sao và sự kiện Tập 358
  16:10 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  16:15 Người tình của tôi Tập 52
  17:00 Cám dỗ nghiệt ngã Tập 33
  18:00 Cám dỗ nghiệt ngã Tập 34
  19:00 Con sẽ báo thù Tập 12
  20:00 Cô dâu thế tội Tập 46
  21:00 Vợ tôi là số 1 Tập 7
  22:00 Đuổi bắt tình yêu Tập 28
  23:00 Sao Hỏa vs Sao Kim Tập 12