• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Thiên thần báo thù Tập 63
  01:00 Chuyện khó đỡ Tập 25
  02:00 Sao thế giới Tập 115
  02:30 Tình yêu trong mơ Tập 21
  03:30 Sao và Sự Kiện Tập 274
  04:00 Sao âm nhạc Tập 50
  05:00 Người tình ánh trăng Tập 16
  06:00 Sao và Sự Kiện Tập 274
  06:30 Sao thế giới Tập 115
  07:00 Báu vật của con Tập 38
  08:00 Báu vật của con Tập 39
  08:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  09:00 Chuyện khó đỡ Tập 25
  09:25 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  09:30 Chuyện khó đỡ Tập 25
  10:00 Giải cứu tình yêu Tập 22
  10:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  11:00 Thiên thần báo thù Tập 63
  12:00 Người tình ánh trăng Tập 17
  12:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  13:00 Cuộc chiến với nhân tình Tập 20
  14:00 Tình yêu trong mơ Tập 22
  14:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:00 Giải cứu tình yêu Tập 22
  15:40 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:45 Sao và Sự Kiện Tập 274
  16:10 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  16:15 Thiên thần báo thù Tập 64
  17:00 Báu vật của con Tập 40
  18:00 Báu vật của con Tập 41
  19:00 Giải cứu tình yêu Tập 23
  20:00 Qủa báo Tập 45
  21:00 Tình trong biển hận Tập 47
  22:00 Cuộc chiến với nhân tình Tập 21
  23:00 Đàn ông phải thế Tập 11
 • Bạn có biết dịch vụ VTVcab ON không?
  •  
  •