• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Người chồng hai mặt Tập 29
  01:00 Cô Thắm về làng Xuân hội ngộ 2018
  02:00 Sao thế giới Tập 136
  02:30 Dối tình Tập 27
  03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Phần 2 Tập 8
  04:00 Sóng 18 p2
  04:30 Sao thế giới Tập 136
  05:00 Cô Thắm về làng Xuân hội ngộ 2018
  06:00 Sóng 18 p3,4
  06:55 Nuôi dưỡng tâm hồn Tập 118
  07:00 Cô Thắm về làng 2 Tập 11
  08:00 Cô Thắm về làng 2 Tập 11
  08:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  08:55 Nuôi dưỡng tâm hồn Tập 118
  09:00 Sao và Sự Kiện Tập 296
  09:25 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  09:30 Sóng 18 p3
  10:00 Biết yêu em rồi Tập 10
  10:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  11:00 Người chồng hai mặt Tập 29
  12:00 Cô Thắm về làng 3 Tập 6
  12:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  13:00 Hai người mẹ Tập 45
  13:55 Nuôi dưỡng tâm hồn Tập 118
  14:00 Dối tình Tập 28
  14:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:00 Biết yêu em rồi Tập 10
  15:40 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:45 Sóng 18 p2
  16:10 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  16:15 Người chồng hai mặt Tập 30
  17:00 Cô Thắm về làng 3 Tập 6
  18:00 Vương triều nổi sóng Tập 3
  19:00 Biết yêu em rồi Tập 11
  20:00 Nơi nào anh có em Tập 16
  21:00 Mây họa ánh trăng Tập 12
  22:00 Hai người mẹ Tập 46
  23:00 Sau ánh hào quang Tập 13
  23:55 Nuôi dưỡng tâm hồn Tập 118
 • Bạn có biết dịch vụ VTVcab ON không?
  •  
  •