• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Sao thế giới Tập 166
  00:30 Sao và sự kiện Tập 326
  01:00 Chuyện khó đỡ Tập 23
  02:00 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 6
  02:30 Mối thù không phai Tập 11
  03:30 Sao thế giới Tập 166
  04:00 Chuyện khó đỡ Tập 23
  05:00 Hồi xuân Tập 13
  06:00 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 6
  06:30 Sao và sự kiện Tập 326
  07:00 Con riêng của mẹ Tập 6
  08:00 Con riêng của mẹ Tập 7
  08:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  09:00 Nhanh như chớp Tập 25 p1
  09:30 Nhanh như chớp Tập 25 p2
  10:00 Sao và sự kiện Tập 326
  10:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 1
  10:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  11:00 Đại chiến kén rể Tập 4
  12:00 Hồi xuân Tập 14
  12:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  13:00 Chuyện khó đỡ Tập 23
  14:00 Mối thù không phai Tập 12
  14:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:00 Sao thế giới Tập 166
  15:45 Giọng ca bí ẩn Tập 7
  16:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  17:00 Con riêng của mẹ Tập 8
  17:45 Con riêng của mẹ Tập 9
  18:30 Sao thế giới Tập 167
  19:00 Đại chiến kén rể Tập 5
  20:00 Nhanh như chớp nhí Tập 8
  21:15 Giọng ca bí ẩn Tập 8
  22:45 Chuyện khó đỡ Tập 24
  23:30 Sao và sự kiện Tập 326