• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Họa mi đừng hót Tập 21
  01:00 Chuyện khó đỡ Tập 12
  02:00 Sao thế giới Tập 161
  02:30 Kẻ phụ tình Tập 12
  03:30 Sao và sự kiện Tập 320
  04:00 Sao thế giới Tập 161
  04:30 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4 Tập 9
  05:00 Gương mặt hoàng đế Tập 32
  06:00 Chuyện khó đỡ Tập 12
  07:00 Trái tim tỏa nắng Tập 35
  08:00 Trái tim tỏa nắng Tập 36
  08:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  09:00 Ca sĩ bí ẩn Tập 15 p1
  09:25 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  09:30 Ca sĩ bí ẩn Tập 15 p2
  10:00 Bên nhau mãi thôi Tập 89
  10:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  11:00 Anamika-Linh hồn tội lỗi Tập 39
  12:00 Gương mặt hoàng đế Tập 33
  12:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  13:00 Số phận kẻ đa tình Tập 5
  14:00 Kẻ phụ tình Tập 13
  14:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:00 Bên nhau mãi thôi Tập 89
  15:40 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:45 Kì tích kiến trúc của loài vật Tập 1
  16:10 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  16:15 Họa mi đừng hót Tập 22
  17:00 Trái tim tỏa nắng Tập 37
  18:00 Trái tim tỏa nắng Tập 38
  19:00 Bên nhau mãi thôi Tập 90
  20:00 Bàn tay tội ác Tập 130
  21:00 Sóng xô lẽ phải Tập 32
  22:00 Số phận kẻ đa tình Tập 6
  23:00 Kiến tạo nhịp cầu mùa 4 Tập 9
  23:30 Sao thế giới Tập 161