• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Bác sĩ ma cà rồng Tập 18
  01:00 Người bí ẩn_Mùa 6 Tập 8
  02:00 Sao thế giới Tập 208
  02:30 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 75
  03:30 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 9
  04:00 Nhanh như chớp_Mùa 2 Tập 16
  05:00 Sát thủ trong sương Tập 12
  06:00 Congo Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 3
  06:30 Sao và sự kiện Tập 366
  07:00 Cả đời làm mẹ Tập 11
  08:00 Cả đời làm mẹ Tập 12
  08:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  09:00 Sao thế giới Tập 208
  09:25 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  09:30 Trà mã huyền bí Tập 8
  10:00 Bí mật của phụ nữ Tập 23
  10:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  11:00 Sắc đẹp tội lỗi Tập 38
  12:00 Sát thủ trong sương Tập 13
  12:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  13:00 Người bí ẩn_Mùa 6 Tập 8
  14:00 Anamika Linh hồn tội lỗi Tập 76
  14:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:00 Bí mật của phụ nữ Tập 23
  15:40 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:45 Sao thế giới Tập 208
  16:05 Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 5 Tập 9
  16:20 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  16:30 Bác sĩ ma cà rồng Tập 19
  17:15 Cả đời làm mẹ Tập 13
  18:00 Cả đời làm mẹ Tập 14
  19:00 Bí mật của phụ nữ Tập 24
  20:00 Cô dâu thế tội Tập 88
  21:00 Người ấy là ai? _ Mùa 2 Tập 14
  23:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 7
  23:30 Trà mã huyền bí Tập 8