• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Họa mi đừng hót Tập 83
  01:00 Sao thế giới Tập 174
  01:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 8
  02:00 Sao và sự kiện Tập 333
  02:30 Mối thù không phai Tập 62
  03:30 Amur kì bí Tập 2
  04:00 Chuyện khó đỡ Tập 35
  05:00 Quý bà cảnh sát 2 Tập 7
  06:00 Sao thế giới Tập 174
  06:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 8
  07:00 Công chúa lửa Tập 32
  08:00 Công chúa lửa Tập 33
  08:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  09:00 Siêu bất ngờ Tập 1 p1
  09:25 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  09:30 Siêu bất ngờ Tập 1 p2
  10:00 Nội chiến mẹ kế và con dâu Tập 55
  10:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  11:00 Anamika-Linh hồn tội lỗi Tập 101
  12:00 Quý bà cảnh sát 2 Tập 8
  12:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  13:00 Thần vệ nữ của anh Tập 1
  14:00 Mối thù không phai Tập 63
  14:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:00 Nội chiến mẹ kế và con dâu Tập 55
  15:40 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:45 Amur kì bí Tập 2
  16:10 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  16:15 Họa mi đừng hót Tập 84
  17:00 Công chúa lửa Tập 34
  18:00 Công chúa lửa Tập 35
  19:00 Nội chiến mẹ kế và con dâu Tập 56
  20:00 Bàn tay tội ác Tập 192
  21:00 Gạo nếp gạo tẻ Tập 83
  22:00 Thần vệ nữ của anh Tập 2
  23:00 Sao và sự kiện Tập 333
  23:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 8