• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Nhà mình có biến Tập 48
  01:00 Sao thế giới Tập 184
  01:30 Trà mã huyền bí Tập 6
  02:00 Sao và sự kiện Tập 343
  02:30 Ngọn gió tình yêu Tập 30
  03:30 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 2
  04:00 Chuyện khó đỡ Tập 55
  05:00 Bẫy chồng người ta Tập 23
  06:00 Sao thế giới Tập 184
  06:30 Trà mã huyền bí Tập 6
  07:00 Nhà tôi là nhất Tập 67
  08:00 Nhà tôi là nhất Tập 68
  08:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  09:00 Siêu bất ngờ 2018 Tập 11 p1
  09:25 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  09:30 Siêu bất ngờ 2018 Tập 11 p2
  10:00 Hoa trong ngục Tập 5
  10:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  11:00 Tình sâu hơn hận Tập 48
  12:00 Bẫy chồng người ta Tập 24
  12:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  13:00 Con tim dẫn lối Tập 17
  14:00 Ngọn gió tình yêu Tập 31
  14:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:00 Hoa trong ngục Tập 5
  15:40 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:45 Kỳ tích kiến trúc của loài vật Tập 2
  16:10 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  16:15 Nhà mình có biến Tập 49
  17:00 Nhà tôi là nhất Tập 69
  18:00 Nhà tôi là nhất Tập 70
  19:00 Hoa trong ngục Tập 6
  20:00 Trái tim hai mặt Tập 27
  21:00 Cô Thắm về làng 4 Tập 4
  22:00 Con tim dẫn lối Tập 18
  23:00 Sao và sự kiện Tập 343
  23:30 Trà mã huyền bí Tập 6