• Lịch phát sóng theo tuần


  Ngày Tháng Năm
   
  Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  00:00 Thiên thần biết yêu Tập 10
  01:00 Là vợ phải thế Tập 10
  02:00 Kiến tạo nhịp cầu Tập 12
  02:30 Hận thù in dấu Tập 16
  03:30 Sao và Sự Kiện Tập 266
  04:00 Là vợ phải thế Tập 10
  05:00 Mặt nạ công tố viên Tập 16
  06:00 Sao thế giới Tập 107
  06:30 Khi ta 16 Tập 5
  07:00 Mẹ con gái và những chàng rể Tập 5
  08:00 Mẹ con gái và những chàng rể Tập 6
  08:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  09:00 Sao và Sự Kiện Tập 266
  09:25 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  09:30 Kiến tạo nhịp cầu Tập 12
  10:00 Em thật tuyệt vời Tập 8
  10:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  11:00 Thiên thần biết yêu Tập 11
  12:00 Mặt nạ công tố viên Tập 17
  12:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  13:00 Là vợ phải thế Tập 10
  14:00 Hận thù in dấu Tập 17
  14:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:00 Em thật tuyệt vời Tập 8
  15:40 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  15:45 Sao thế giới Tập 107
  16:10 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
  16:15 Thiên thần báo thù Tập 26
  17:00 Mẹ con gái và những chàng rể Tập 7
  18:00 Mẹ con gái và những chàng rể Tập 8
  19:00 Em thật tuyệt vời Tập 9
  20:00 Thay tim đổi phận Tập 20
  21:00 Tình trong biển hận Tập 9
  22:00 Nhà có xi nê việt Yêu anh! Em dám không
  23:30 Sao thế giới Tập 107
 • Bạn có biết dịch vụ VTVcab ON không?
  •  
  •