• ĐĂNG KÝ NHẬN Newsletter

  Để đăng ký nhận những thông tin mới nhất từ VTVcab, Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu sau:
 • Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  14:00 MUZIK + SỐ 204 Nhóm OPlus
  15:00 NGƯỜI TẬP SỰ ( PHIÊN BẢN ANH)/THE APPRENTICE UK S5 - TẬP 4 Chương trình truyền hình thực tế/Reality Show
  16:00 NHẬT KÝ CỦA CARRIES P1/THE CARRIE DIARIES S1 - TẬP 10-12 Phim truyền hình Mỹ/US Serie
  18:15 KỲ NGHỈ ĐÁNG NHỚ/THE HOLIDAY SHOW S3 - TẬP 6 Chương trình phong cách/Lifestyle
  18:45 PHONG CÁCH TẠO MẪU CỦA JUNE/ STYLED BY JUNE - TẬP 1-2 Chương trình phong cách/Lifestyle