Vu Lan, Văn Hóa Tình Người

0 lượt xem201950 phútĐời SốngHD
Dù ở đâu hoàn cảnh nào thời gian nào thì chữ Hiếu và Tình người vẫn không thể nào mất. Vì nó tồn tại rất tự nhiên trong đời sống hàng ngày, nó được kết nối bởi tính nhân và quả. Như thế nó sẽ đem lại giá trị rất nhân văn trong đời sống văn hoá hiện tại. Nếu chúng ta quên đi chữ Hiếu thì không có thứ ác nào trên đời này mà chúng ta không làm.

Thể loại: Đời Sống

Diễn viên: Phương Uyên