Tuần Cao Điểm Tết Vì Người Nghèo Năm 2020

20196 phútTin tứcHD
Tương thân tương ái là một trong những giá trị văn hóa, đạo lý truyền thống của con người Việt Nam, thấm sâu trong các gia đình, dòng họ, xóm làng, cộng đồng xã hội từ thế hệ này đến thế hệ khác, xuất hiện mạnh mẽ và trường tồn trong cuộc sống của dân tộc ta từ xưa đến nay.

Thể loại: Tin tức