Trường Học Thần Tiên

0 lượt xem201684 phút16+" The Eight Immortals In School 2"HD
Trong lễ rước đuốc của đại hội thể dục thể thao toàn quốc, thần Dạ du cướp đi ngọn thánh hỏa, và giấu trong học viện Hữu hảo tiên ma. Nghe tin dữ này, thần Zeus- vị thần tối cao của Hi Lạp không quản vạn dặm tới Thiên đường tìm Ngọc hoàng đại đế bàn cách giải quyết. Ngọc Hoàng liền sai bát tiên cải trang lẻn vào học viện đề tìm lại thành hỏa. Chỉ tiếc rằng hỗn chiễn một trận xong, bát tiên và thần Dạ du mới phát hiện chỉ có bên thắng trong các giải đấu thể thao mới được quyền đoạt lấy ngọn đuốc. Tiên ma hai đội do bát tiên và thần Dạ du dẫn đầu mỗi bên chuẩn bị các hạng mục thể thao, đại chiến tiên ma chính thức khai mạc.

Thể loại: Hài