Tinh Thần Nhập Thế Của Phật Giáo

202018 phútKhám PháHD
Bốn quan điểm lớn về Phật giáo nhập thế là sự thể hiện tinh thần tự nhiệm của người tu trước cộng đồng; về người tu Phật nhập thế cần phải có căn cơ giác ngộ và đạo hạnh để tránh bị ô nhiễm bởi xã hội và thực hiện thành công mục tiêu giác tha, độ thế; về Phật giáo nhập thế tự thân là con đường tu Phật và về vai trò của tổ chức Phật giáo trong việc triển khai hoạt động Phật giáo nhập thế cũng như lan toả để Phật giáo nhập thế trở thành hoạt động có tính cộng đồng mà chúng tôi bước đầu phân tích ở trên là những tư tưởng có giá trị và sức sống vượt thời gian, có thể góp phần làm cho Phật giáo nhập thế trong hiện thực đi đúng “chính đạo”, hữu ích cho đạo, cho đời.

Thể loại: Khám Phá