Thăm Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

20201 phútTin tứcHD
Nhận dịp năm mới 2020 ông Trần Thanh Mẫn Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thể loại: Tin tức