Sưu tầm giày Retro Runners

0 lượt xem201912 phútTrải nghiệmHD
Từ lâu phong trào sưu tầm và sử dụng giày Retro Runners với mục đích thời trang đã phổ biến trên thế giới, cùng với sự bùng nổ của Internet và mạng xã hội, phong trào chơi chơi Retro Runners đã lan truyền đến Việt Nam như một hệ quả tất yếu.

Thể loại: Trải nghiệm