Sống Phải Có Niềm Vui

202032 phútĐời SốngHD
Điều vui thứ nhất là mình có tài sản - mà tài sản này do mình lao động chân chính mà có. Niềm vui thứ 2 là mình biết sử dụng tiêu xài tài sản của mình để lo cho bản thân gia đình và làm việc tích Đức. Niềm vui thứ 3 là mình phải biết gói gém đời sống của mình để không còn nợ và mắc nợ, khi đó cuộc sống mới nhẹ nhàng, an vui.

Thể loại: Đời Sống

Diễn viên: TT Thích Quảng Tánh