/

Trọng Tâm

202011 phútKhoa Học Diệu KìHD
Khi được gắn đất sét màu, hải cẩu sẽ không bị rơi cho dù ta để hải cẩu lên đầu ngón tay, vì đất sét màu giữ trọng lượng của hải cẩu nên tạo được sự cân bằng.

Thể loại: Giáo dục