/

Dortmund từ chối đề nghị của Chelsea

2 phút2021HD
Dortmund từ chối đề nghị của Chelsea.

Thể loại: Thể thao