/

Barcelona và Neymar chấm dứt tranh chấp pháp lý

1 phút2021FullHD
Barcelona và Neymar chấm dứt tranh chấp pháp lý.

Thể loại: Thể thao