Phật Giáo Và Bảo Vệ Thiên Nhiên - Phần 2

0 lượt xem201943 phútĐời SốngHD
Trái đất dường như thu hẹp lại và những gì chúng ta tạo ra đều ảnh hưởng đến môi trường. Và môi trường lại tác động vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sinh tồn hay huỷ diệt là do chính ta quyết định. Đối với những người con Phật, chúng ta đi tụng kinh nghe pháp lễ bái hành trì, đó là mình tu và hướng về đức Phật. Nhưng hãy bày tỏ hành động thực tế cho cuộc sống hằng ngày

Thể loại: Đời Sống

Diễn viên: Phương Uyên