Ngôi Nhà Bằng Gương

202012 phútKhoa Học Diệu KìHD
Khi gặp gương ánh sáng bị lạt ngược lại, hiện tượng này gọi là phản xạ. Việc gương phản chiếu hình ảnh của chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy mình trong gương là do phản xạ của ánh sáng. Khi để vật ở giữ 2 chiếc gương thì vật được phản xạ một lần ở gương này sẽ tiếp tục được phản xạ ở gương khác làm cho ta nhìn thấy nhiều vật cùng một lúc.

Thể loại: Giáo dục