Lời Nguyền Trên Biển

20202 phútKinh dịHD
“Lời Nguyền Trên Biển” tiến thêm một bước mới khi kết hợp những yếu tố đáng sợ với nhau: linh hồn quỷ dữ và không gian không-lối-thoát.

Thể loại: Kinh dị