Lễ Đặt Nóc Tam Bảo Tại Chùa Minh Ngộ

20191 phútTin tứcHD
Hà Nội: Lễ đặt nóc Tam Bảo, phạt mộc xây dựng nhà Mẫu và tạc tượng Phật ngọc tại chùa Minh Ngộ.

Thể loại: Tin tức