Hồng Sơn và Đỗ Kim Phúc lần đầu bị đánh bại trên sân bóng chuyền

20197 phútThể thaoHD
Hồng Sơn và Đỗ Kim Phúc lần đầu bị đánh bại trên sân bóng chuyền

Thể loại: Thể thao