Học sinh địa phương không có dịch có thể đi học trở lại

202011 phútTin TứcHD
Đối với các địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học trở lại sau khi tiêu độc, khử trùng, đảm bảo các điều kiện phòng bệnh cho học sinh.

Thể loại: Tin tức