Giữ Gìn Truyền Thống Văn Hoá Việt Trên Đất Bạn Lào

20193 phútTin tứcHD
Trong giai đoạn hội nhập hiện nay, sự giao thoa về văn hóa bên cạnh góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cũng đặt ra nhiều thách thức. Đó là sự du nhập của những dạng thức văn hóa không phù hợp với truyền thống dân tộc, mà đối tượng dễ ảnh hưởng nhất là giới trẻ.

Thể loại: Tin tức