Cứu Vật Vật Đền Ơn_Cứu Nhân Nhân Báo Oán_Trống Cơm

0 lượt xem202013 phútÂm nhạcHD
Người lớn cần dạy cho bé đức tính ăn ở nhân nghĩa, biết trước biết sau. Không chỉ là một bài học đơn thuần mà còn là phong cách sống, nét đẹp ngàn đời của người việt. Các bạn nhỏ ở thế hệ sau cần được vun vén và phát huy đức tính đó nên trong câu chuyện Cứu vật vật đền ơn – cứu nhân nhân báo oán đã nói lên bài học này cho các bạn nhỏ

Thể loại: Âm nhạc