Cuộc Đời Và Đạo Nghiệp Cố Hòa Thượng Thích Tâm Giác

202012 phútĐời SốngHD
Trên bước đường tu học, hành đạo, Trưởng lão HT.Thích Tâm Giác đã hiến dâng trọn cuộc đời cho lý tưởng vị tha, Ngài đã thực hành hạnh nguyện Bồ tát độ sinh đưa đạo vào đời, tùy duyên dẫn dắt mọi người đi về bến giác. Nhìn chung về cuộc đời thế đạo, Ngài đã tạo cho riêng mình một địa vị khá đặc biệt về cả ba lĩnh vực: 1 - Lập công; 2 - Lập đức; 3 - Lập ngôn.

Thể loại: Đời Sống