Chim cút làm tổ

0 lượt xem200814 phút
Bị nước dâng lên cuốn mất tổ, Chim Cút quyết tâm vạch kế hoạch xây chiếc tổ mới. Nhưng trên đường kiếm vật liệu làm tổ, Chim Cút liên tục bị hấp dẫn bởi những trò chơi khác nhau nên đã quên phắt công việc làm tổ. Chỉ đến khi bị tên Chuột tấn công suýt mất mạng thì chim Cút mới nghĩ đến việc làm tổ cho mình. Để biết thêm diễn biến như nào, mời các bạn cùng đón xem và cảm nhận.

Thể loại: Hoạt hình