Bạo Động

2017107 phút16+American ViolenceHD
Một nhà tâm lý học, tiến sĩ Amanda Tyler được tiếp cận và phỏng vấn những kẻ tử tù để phân tích các yếu tố về hành vi bao lực của họ.

Thể loại: Hành động