Bài Thơ "Thị Đệ Tử"

0 lượt xem202016 phútNghệ thuậtHD
Ý nghĩa sâu sắc về bài thơ phối sang nhạc.

Thể loại: Nghệ thuật