Gói cước Max+ (*)Chỉ áp dụng cho thuê bao Mobifone

Max 5

Soạn MAX5 gửi 999 5.000 đồng /ngày

- Không giới hạn dung lượng truy cập gói MAX+.

- 300MB truy cập internet ngoài gói.

- Được sử dụng kèm các gói Internet/combo khác hoặc M0.

Max 8

Soạn MAX8 gửi 999 8.000 đồng /ngày

- Không giới hạn dung lượng truy cập gói MAX+.

- 450MB truy cập internet ngoài gói.

- Chỉ được dùng kèm các gói cước PRCF.

Max 80

Soạn MAX80 gửi 999 80.000 đồng /30 ngày

- Không giới hạn dung lượng truy cập gói MAX+.

- 3G truy cập internet ngoài gói.