• Truyền hình Cáp Việt Nam - Chi nhánh 4 tuyển dụng
  Truyền hình Cáp Việt Nam - Chi nhánh 4 tuyển dụng
      


 • Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  20:00 Theo đuổi Hạnh phúc I Once Met a Happy Man
  20:30 Bí Ẩn Quanh Ta Cách Làm Bánh Mà Bạn Chưa Từng Thấy
  21:00 Bí mật của vật lý lượng tử Ác mộng của Einstein
  22:05 Trật Tự và Rối Loạn Trật Tự Và Hỗn Loạn: Năng Lượng
  23:05 Khám Phá Thiên Nhiên Kỳ Diệu Sức Mạnh Tự Nhiên