• Truyền hình Cáp Việt Nam thông báo tuyển dụng
  Truyền hình Cáp Việt Nam thông báo tuyển dụng
      

  Truyền hình Cáp Việt Nam VTVcab – Chi nhánh 2 tại Hà Nội cần tuyển 10 nhân viên kinh doanh, Telesale (chăm sóc & phát triển khách hàng). Yêu cầu cụ thể như sau:


 • Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  09:00 Big Fish, Texas Blackjack Is Back
  10:00 Britain's Greatest Machines with Chris Barrie 1920s
  11:00 Salvage Code Red Oil Jockeys
  12:00 Dog Whisperer How To Raise The Perfect Dog
  13:00 Dog Whisperer Healing The Hoarded