• Truyền hình Cáp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa tuyển dụng
  Truyền hình Cáp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa tuyển dụng
      

  VTVcab Thanh Hóa cần tuyển 20 Nam nhân viên kinh doanh làm việc tại thành phố Thanh Hóa như sau.


 • Thời gian Tên chương trình Chi tiết
  15:30 MAJOR CRIMES S5 ĐỘI TRỌNG ÁN (PHẦN 5)
  16:20 WONDER WOMAN CÔ GÁI DIỆU KỲ
  17:40 SUPERGIRL S2 CÔ GÁI SIÊU NHÂN (PHẦN 2), TẬP 6
  18:30 THE FLASH S3 TIA CHỚP (PHẦN 3), TẬP 6
  19:20 ARROW S5 MŨI TÊN XANH (PHẦN 5), TẬP 23