• Internet tại Hà Nội


  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRỌN GÓI TRÊN MẠNG TRUYỀN HÌNH CÁP

   

  I.Đối với khu vực Internet mạng HFC

   

  Gói

  Đơn vị

  Home 15

  Home 22

  Home 32

  Tốc độ download/upload

  Mbps/Kbps

  10Mbps/

  1,536Kbps

  15Mbps/

  2,048Kbps

  22Mbps/

  2,560 Kbps

  Trọn gói TH cáp + Internet

  VNĐ/tháng

  250.000đ

  270.000đ

  290.000đ

  Trọn gói TH cáp + HD+ Internet

  VNĐ/tháng

  300.000đ

  320.000đ

  340.000đ

   

   

  II. Đối với khu vực internet cáp quang

  Gói

  Đơn vị

  S15

  S20

  S25

  S30

  S35

  S40

  Tốc độ download/upload

  Mbps/Mbps

  15Mbps/

  15Mbsp

  20Mbps/

  20Mbsp

  25Mbps/

  25Mbsp

  30Mbps/

  30Mbsp

  35Mbps/

  35Mbsp

  40Mbps/

  40Mbsp

  Trọn gói TH cáp + Internet

  VNĐ/tháng

  260.000đ

  275.000đ

  295.000đ

  315.000đ

  345.000đ

  425.000đ

  Trọn gói TH cáp + HD+ Internet

  VNĐ/tháng

  310.000đ

  325.0000đ

  345.000đ

  365.0000đ

  395.000đ

  475.000đ