VTVcab tại Hà Nội noob!

Bảng tần số phát sóng các kênh trên mạng cáp (khu vực Hà Nội)

Thứ hai 26/05/2014 11:22

BẢNG TẦN SỐ CÁC KÊNH TRÊN MẠNG CÁP (ANALOG)
(Cập nhật đến ngày 04.6.2014)


STT

Tên kênh

Tần số

1

HTV9

90.25

2

TV5

97.25

3

NGC

104.25

4

VTVcab 14 – Lotte HomeShopping

112.25

5

SCTV5

119.25

6

VTC 7 – Today TV

133.25

7

TTXVN

140.25

8

SCTV14

147.25

9

SCTV4

154.25

10

VTV DANANG

161.25

11

BTV4 - BinhDuong 4

168.25

12

HTVC Gia đình

175.25

13

VTV1

183.25

14

VTV2

191.25

15

HTV3

199.25

16

SCTV8

207.25

17

Channel V

216.25

18

HN1

223.25

19

VTVcab 1 – Giải trí TV

231.25

20

Thể thao TV HD

238.25

21

SCTV2

245.25

22

VTVcab 16 - Bóng đá TV

252.25

23

VTVcab 5 – E Channel

259.25

24

VTVcab 6 - HayTV

266.25

25

HTV2

273.25

26

SCTV15

280.25

27

VTV3

287.25

28

Les'tViet

295.25

29

VTVcab 12 - Style TV

303.25

30

VOV

311.25

31

VTVcab 10 - O2TV

319.25

32

VTVcab 11 – TV Shopping

327.25

33

VTVcab 3 – Thể thao TV

335.25

34

VTV9

343.25

35

ANTV

351.25

36

VTV6

359.25

37

VTVcab 9 - Info TV

367.25

38

VTC4 – Yeah1 Family

375.25

39

SCTV9

383.25

40

VTVcab 19 - Phim

391.25

41

VTVcab 8 -BiBi

399.25

42

CINEMAX

407.25

43

MTV

415.25

44

VTVcab 17 - Yeah 1 TV

423.25

45

VTVcab 15 – Invest TV

431.25

46

VTV4

439.23

47

VTVcab 4 – Kênh 17

447.25

48

Disney Channel

455.25

49

QPVN

463.25

50

Discovery Channel

471.25

51

NHK world TV

487.25

52

FOX SPORT

503.25

53

VTV Cantho

511.25

54

Star SPORT

519.25

55

Cartoon Network

527.25

56

KBS World

535.25

57

VTC1

543.25

58

BBC

551.25

59

Star World

559.25

60

SCTV - Phim tổng hợp

567.25

61

VTV5

575.25

62

CNN

583.25

63

Starmovies

591.25

64

VTVcab 7 – D Dramas

599.25

65

HN2

607.25

66

VTVcab 2 – Phim Việt

615.25

67

HBO

623.25

68

VTVcab 2 – Phim Việt

639.25

69

HTV7

695.25