VTVcab tại Hà Nội noob!

Bảng tần số phát sóng các kênh trên mạng cáp (khu vực Hà Nội)

Thứ hai 26/05/2014 11:22

BẢNG TẦN SỐ CÁC KÊNH TRÊN MẠNG CÁP (ANALOG)
(Cập nhật đến ngày 18.8.2014)


STT

Tên kênh

Tần số

1

HTV9

90.25

2

TV5

97.25

3

NGC

104.25

4

VTVcab 14 – Lotte HomeShopping

112.25

5

SCTV5

119.25

6

VTC 7 – Today TV

133.25

7

TTXVN

140.25

8

SCTV14

147.25

9

SCTV4

154.25

10

VTV DANANG

161.25

11

BTV4 - BinhDuong 4

168.25

12

HTVC Gia đình

175.25

13

VTV1

183.25

14

VTV2

191.25

15

HTV3

199.25

16

SCTV8

207.25

17

Channel V

216.25

18

HN1

223.25

19

VTVcab 1 – Giải trí TV

231.25

20

Thể thao TV HD

238.25

21

SCTV2

245.25

22

VTVcab 16 - Bóng đá TV

252.25

23

VTVcab 5 – E Channel

259.25

24

VTVcab 6 - HayTV

266.25

25

HTV2

273.25

26

SCTV15

280.25

27

VTV3

287.25

28

Les'tViet

295.25

29

VTVcab 12 - Style TV

303.25

30

VOV

311.25

31

VTVcab 10 - O2TV

319.25

32

VTVcab 11 – TV Shopping

327.25

33

VTVcab 3 – Thể thao TV

335.25

34

VTV9

343.25

35

ANTV

351.25

36

VTV6

359.25

37

VTVcab 9 - Info TV

367.25

38

VTC4 – Yeah1 Family

375.25

39

SCTV9

383.25

40

VTVcab 19 - Phim

391.25

41

VTVcab 8 -BiBi

399.25

42

CINEMAX

407.25

43

MTV

415.25

44

VTVcab 17 - Yeah 1 TV

423.25

45

VTVcab 15 – Invest TV

431.25

46

VTV4

439.23

47

VTVcab 4 – Kênh 17

447.25

48

Disney Channel

455.25

49

QPVN

463.25

50

Discovery Channel

471.25

51

NHK world TV

487.25

52

FOX SPORTS

503.25

53

VTV Cantho

511.25

54

FOX SPORTS 2

519.25

55

Cartoon Network

527.25

56

KBS World

535.25

57

VTC1

543.25

58

BBC

551.25

59

Star World

559.25

60

SCTV - Phim tổng hợp

567.25

61

VTV5

575.25

62

CNN

583.25

63

Starmovies

591.25

64

VTVcab 7 – D Dramas

599.25

65

HN2

607.25

66

VTVcab 2 – Phim Việt

615.25

67

HBO

623.25

68

VTVcab 2 – Phim Việt

639.25

69

HTV7

695.25